• het lukt niet om het jaar 2017 in te voeren, de recorder geeft dan 'n vraagteken Help

  Gesteld op 2-1-2017 om 18:18 in forum Philips VR 530 Misbruik melden
  • Ik heb gechat met de klantenservice. Het apparaat is 15 jaar geleden gemaakt en de jaren na 2016 zijn niet in het apparaat ingesteld. Dus einde videorecorder, helaas... Geantwoord op 3-1-2017 om 17:42

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden
  • Ik heb zojuist hetzelfde probleem geconstateerd. Ik heb toen in plaats van het jaar 2017, het jaar 2006 ingegeven (qua dagen overeenkomend met 2017) en dat werkt. Hij neemt weer op. De videorecorder is weer tevreden en kan weer even mee. Geantwoord op 8-5-2017 om 12:44

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info