• RQ1006, het apparaat gaat wel naar beneden de vloeistof in maar gaat vervolgens niet aan.
    Dan wordt deze niet gereinigd? Tevens telkens het lampje vloeistofniveau laag terwijl er voldoende vloeistof in zit?

    Gesteld op 24-11-2015 om 11:04 in forum Philips RQ 1250 Misbruik melden
    • Ik heb gisteren hetzelfde probleem gehad. Vandaag heb ik de messen van het scheerapparaat gehaald en handmatig gereinigd. Ik heb ook de 3 kleine ijzeren driehoekjes op het scheerapparaat gereinigd. (die de messen doen draaien) Nadien was het probleem verholpen. Ik vermoed dat via de kleine ijzeren driehoekjes gedetecteerd wordt of de scheerkop is ondergedompeld. Geantwoord op 22-1-2016 om 18:37

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info