• Hoe krijg ik de scheerkoppen open om te reinigen van de RQ1250

  Gesteld op 23-7-2014 om 14:13 in forum Philips RQ 1250 Misbruik melden
  • Beetje rare plaats maar helemaal achteraan in de gebruikershandleiding staan ook nog tekeningen. Pagina 264 en pagina 265
   Plaatje 27 geeft hier het openen aan.
   Vanuit het midden voorzichtig naar buiten trekken. Geantwoord op 22-3-2015 om 12:00

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden
  • Open de kop zoals op fig 27. Bovenaan elke kop zit een lipje ongeveer bij 't pijltje op fig 27 duw dit weg (met bijv. je nagel) van de kop en de kop gaat open. Let op dat je mesje en scheervlak bij elkaar houdt deze zijn nl. op elkaar in gesleten. Dus het beste kop voor kop schoonmaken. Geantwoord op 24-11-2015 om 10:37

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info