• Ik heb een philips Innergize HB935/933, na acht jaar heb ik de bruiningslampen vervangen, na vervanging doen aan een kant de lampen het niet meer, links doet het rechts niet en als ik de lampen omdraai blijft het hetzelfde de lampen zijn dus goed. Kan het de condensator zijn en zijn die nog te bestellen?

    Gesteld op 29-1-2015 om 13:02 in forum Philips HB935 Innergize Misbruik melden
    • waarschijnlijk een weerstandje defect, meestal zijn ze dan verpulverd. Dat is de NTC22 denk ik en kan gewoon op internet besteld worden. Even nakijken in uw apparaat. Philips ondersteunt de oudere apparaten niet meer dus hebben ze geen technische informatie meer in bestand. Succes! Geantwoord op 4-12-2016 om 23:00

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info