• Mijn Philips energizer geeft error aan als ik de stekker in het stopcontact doe. Hij geeft dan ook een harde piep. Heeft iemand hier een oplossing voor? Eergisteravond was er niks aan de hand.

  Gesteld op 8-3-2015 om 07:53 in forum Philips HB935 Innergize Misbruik melden
  • die van mij deed gisteren ook exact hetzelde uit het niets.

   stekker er in en hij geeft ERR aan met een hele harde piep, en kan op knoppen drukken maar hij reageert nergens op.
   de enige manier om het gepiep te laten stoppen is de stekker er uit.

   Hellup?
   Geantwoord op 1-6-2015 om 16:43

   Waardeer dit antwoord (10) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info