• heb een 2e hands fox snor gekocht licht brand continu maar er zit geen licht schakeaar op hoe kan dat??

  Gesteld op 13-7-2018 om 17:25 in forum Peugeot Fox Misbruik melden
  • Is het een fox deluxe ? Want dan zit de licht schakelaar in de startknop knop naar links is starten knop naar rechts is licht zit er geen knop op maar zou er een moeten zitten? Lijkt me wel het kan zijn dat ie doorgelist is en altijd brand het kan ook het zogehete dagrij licht zijn het kleine lampje dat er bij zit dat altijd brand en de schakelaar zou dan het echte licht voor het donker aanzetten

   Als de shakelaar mist zou je die moeten zoeken of zelf iets verzinnen en controlleer de koplamp of er twee lampjes in zitten een kleine ergens in de hoek ( het dagrij licht )en een grote in het midden de normale koplamp niet alle koplampen hebben het kleine lampje

   Hoop dat dit een beetje helpt Geantwoord op 13-7-2018 om 17:37

   Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info