• Ik heb een peugeot fox en heb problemen met lekkage. Het luchtfilter is aan de onderkant helemaal nat en mis volgens mij ook een slangetje van mijn brandstofpomp

    Gesteld op 25-5-2015 om 12:29 in forum Peugeot Fox Misbruik melden
    • Check of je vlotter bijft hangen,en wat voor spoeier erin zit ( te groot en hij gooit het er aan de achterkant eruit ),vaak gebeurdt het dat men de olietank afkoppelt maar die is alleen bij de Luxe Fox het geval,wat tank je normaal ? mvg Hugo Geantwoord op 7-6-2015 om 20:43

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info