• mijn carbu loopt over en mijn carter loopt vol met benzine hoe of wat is hier de oplossing oorzaaak ?kRIJG HEM DUS NIET AAN DE PRAAT .

    Gesteld op 12-5-2015 om 20:12 in forum Peugeot Fox Misbruik melden
    • Je vlotter bijft hangen,op je vlotter zie je een klein staafje met een konische kop,zit die in het bij behoren huisje in je carb ? Je vlotter kan je controleren door het in een kopje water te doen bijft het drijven is die goed,kijk ook als je hem eruit haalt dat er geen water uitloopt,mocht dat zo zijn is die lek,nw kopen dus succes Hugo Geantwoord op 7-6-2015 om 20:34

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info