• Het lampje in de koelkast blijft branden. Nu wil ik het verwijderen maar krijg het kapje er niet vanaf,
    Wie kan mij helpen? Het betreft inbouwkoelkast type HI1826, model KB8200A/P04

    Gesteld op 14-6-2017 om 15:29 in forum Pelgrim Inbouw koelkast Misbruik melden
    • Onder het lampje zit een kleine inkeping, waarmee je met een schroevedraaier het kapje kunt opwippen, Lukt dit niet, dan kunt u ook proberen het kapje lichtelijk in te drukken en zo verwijderen. Mvrgr Webcareteam Pelgrim Geantwoord op 14-6-2017 om 15:44

      Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info