• Mijn ijskast produceerde veel ijs tegen de achterkant waar kan dat aan liggen

  Gesteld op 25-6-2017 om 12:38 in forum Pelgrim Inbouw koelkast Misbruik melden
  • Mijn koelkast heeft dat zelfde probleem en er zitten drie scheuren in overdwars zijn er ook andere met dit en kan het kwaad ivm lekkage Geantwoord op 25-6-2017 om 19:45

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden
  • Het probleem kan diverse oorzaken hebben: kan door de thermostaat worden veroorzaakt, en/of door een niet goed sluitende deur. Ook als een koelkast te vol is en er veel producten tegen de achterwand liggen. Is het een klont op 1 plek dan zou de oorzaak inwendige lekkage kunnen zijn. Mvrgr Webcareteam Pelgrim Geantwoord op 27-6-2017 om 09:29

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info