• Om een nieuwe. Samsung te koppelen geeft de parrot aan dat het geheugen te vol is. Hoe kan ik geheugen wissen?

    Gesteld op 2-4-2019 om 20:55 in forum Parrot CK 3100 Misbruik melden
    • Je kunt het geheugen van de Parrot CK3100 alleen wissen door, met behulp van de Parrot Software Update Tool, de software opnieuw te installeren op de Parrot. De tool is te downloaden van de site van Parrot en de handleiding om het uit te voeren vind je bovenaan die forum onder "Aanpassing/aanvulling".

      Gr. Jan Geantwoord op 4-4-2019 om 10:15

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info