• De parrot blijft het laatstgekozen nummer herhaaldelijk bellen.

  Gesteld op 10-1-2019 om 16:21 in forum Parrot CK 3100 Misbruik melden
  • Het bellen van het laatst gekozen nummer, doe je normaliter door de groene telefoontoets van de Parrot in te drukken vanuit 'ruststand'.
   Omdat dit nu automatisch lijkt te gebeuren, lijkt het mij dat de groene telefoontoets van je Parrot (ingedrukt) blijft hangen. Haal die toets eens voorzichtig (!!) iets naar voren en kijk of daarmee het probleem is verholpen.

   Gr. Jan Geantwoord op 10-1-2019 om 17:13

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info