• waarom begint de bakmachine met een rustperiode in elk programma?

    Gesteld op 7-8-2011 om 15:03 in forum Panasonic SD-255 Misbruik melden
    • Dit verbaasde mij ook. Ik heb op het internet maar één logische verklaring kunnen vinden. Tijdens de rustperiode worden alle ingrediënten op gelijke temperatuur gebracht om het optimale resultaat te bereiken. Nieuwe gebruikers hielden daar vaak geen rekening mee waardoor de kwaliteit van het brood onvoldoende was en de apparaten vaker werden teruggestuurd. De slechte resultaten lagen dus weliswaar niet aan het apparaat, maar blijkbaar was een gedwongen rustperiode commercieel de beste oplossing voor deze fabrikant. Waarom er dan geen optie is ingebouwd om deze standaardinstelling weer uit te schakelen begrijp ik dan weer niet. Geantwoord op 26-7-2013 om 23:45

      Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info