• Heb Panasonic 2500 al drie jaar. Zeer goede resultaten. Maar de laatste tijd af en toe ingezakt brood, zonder wijziging aan het door mij gebruikte recept. Gebrek aan de machine de oorzaak?

  Gesteld op 15-2-2016 om 17:38 in forum Panasonic SD-255 Misbruik melden
  • Wij hebben hetzelfde probleem: brood wordt gekneed, gerezen en afgebakken, resultaat is een eetbaar maar niet mooi luchtig brood als vroeger. Vermits het kneed, rijst en bakt is het technisch in orde. We gebruiken vers bloem en gist. Mijn theorie hierover is dat het programma in de machine is gewijzigd waardoor er een 'slecht' brood wordt afgeleverd wat ons als gebruiker naar de winkel moet doen hollen om een nieuwe machine te gaan kopen.

   Wie kent de reset code om de machine te resetten en is bereid deze te delen op dit forum?

   Alvast bedankt vanwege de Panasonic gebruikers die hetzelfde probleem hebben, zie vorige berichten. Geantwoord op 6-3-2016 om 11:01

   Waardeer dit antwoord (50) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info