• In het recept van roggebrood staat yogult?! Wat is dat of is het een typ foutje?

    Gesteld op 12-4-2014 om 18:41 in forum Panasonic SD-255 Misbruik melden
    • Het is een typfout, in onze franse handleiding staat er duidelijk 'yaourt naturel'
      Wij hadden dat nu toevallig niet in huis en aangezien ik geen lactose mag heb ik het vervangen door sojamelk. Gewoon een leeg yoghurtpotje van 120 g genomen en dat voor 3/4 gevuld, geeft een goed brood. Veel succes allemaal Geantwoord op 5-4-2015 om 11:27

      Waardeer dit antwoord (14) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info