• De tiptoetsen van mijn SD255 reageren niet meer.
  Enkel de aan- en uit toets. Als ik het toestel aan zet, begint automatisch het basic programma van 4 uur te lopen. Ik kan niets meer instellen of wijzigen.
  Hoe los ik dit op? Alvast bedankt.

  Gesteld op 9-9-2014 om 07:26 in forum Panasonic SD-255 Misbruik melden
  • Heb de oplossing elders gevonden:

   - press and hold START/STOP as stated in manual until display goes blank
   - with display still blank, press SELECT or TIMER
   - machine pops into life and you can now change the settings.

   Geantwoord op 9-9-2014 om 07:33

   Waardeer dit antwoord (10) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info