• Mijn radio springt automatisch aan, als ik s avonds binnen zit, kan mijn radio soms wel 2 x aanspringen. Ik zet hem dan weer uit maar soms springt hij weer vanzelf aan. Hoe komt dit?
  Gr Jeroen

  Gesteld op 1-2-2014 om 22:23 in forum Opel CD30 mp3 Misbruik melden
  • Voel je een negatieve energie? Of alsof er iets in je huis zit? Er kan best een geest zijn, maar wees niet bang ze zijn niet gevaarlijk. Dus zeg dan gewoon: ga weg.
   Dan is het weg

   Succes ( misschien is er niet een een geest) Geantwoord op 26-1-2015 om 15:44

   Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info