• Mijn cd30mp3 uit mijn vivaro 2008 doet helemaal niets meer.
  Hoe krijg ik hem weer aan de gang?
  Kan ik op de 1 of andere manier iets resetten?

  Gesteld op 20-12-2013 om 22:53 in forum Opel CD30 mp3 Misbruik melden
  • Leuk antwoord.
   Zou je kunnen uitleggen hoe je dat doet en wat je er voor nodig hebt. Ook bij mij reageert de CD 30 niet meer. De radio speelt, maar geen van de knoppen reageert. Alleen de uit en volume werkt. Dus ik zou het op prijs stellen om meer te weten over CAN low en high uploaden. Geantwoord op 9-4-2018 om 09:49

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info