550349

Advertentie

1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
GUIDE DE PRISE EN MAIN RAPIDE
Veuillez vous assurer de lire et de bien comprendre le manuel
d'utilisation ainsi que le manuel de référence et de sécurité.
ATOM 3.0
GROUPE DE SÉLECTIONS
------------
ÉCRAN SECONDAIRE
ÉCRAN COMPLÉMENTAIRE
Show Dual
CDT
Chrono
Daily AL
Set T
MONTRE
SET T
Date Format
Hour Format
Default Time
Dual Time
Time
Date
NORM (surface)
Mode Montre
GAUG (surface)
FREE (surface)
GROUPE DE
SÉLECTIONS
------------
ÉCRAN SECON-
DAIRE
ÉCRAN COMPLÉ-
MENTAIRE
2è ÉCRAN COM-
PLÉMENTAIRE*
Fly
Desat*
Plan*
Log
Set F*
Set A
Set U
Dive OP
History
SN
Batt/TMT
SET F*
FO
2
Gas 1
FO
2
Gas 2
FO
2
Gas 3
DFLT
SET A
Audible
Depth
EDT
TLBG*
DTR*
Turn
End
PO
2
AL*
SET U
Wet Act
Units
Deep Stop*
Safe Stop*
Algorithm*
CF*
Glo Duration
Sampling
TMT 1
TMT 2
TMT 3
Dernier intervalle de
surface, prof. maxi, tps
de plongée écoulé
Altit., heure, temp.
O
2
%, PO
2
, FO
2
Éléments
du groupe
similaires
à NORM
sauf ceux
marqués
d'une *.
Points de réglage :
A maintenu enfoncé
(dé lement)
A < 2s (avancer)
M < 2s (revenir en arrière)
S < 2 s (enregistrer le réglage)
Accuser
réception
de l'alarme
journalière
Mode d'uti-
lisation en
plongée
A < 2 s
M < 2 s
Altit., temp., date
Double fuseau horaire
(si pas af ché sur principal)
S < 2s
M 2s
< 2 s
S
A < 2 s
L
Points de réglage :
A maintenu enfoncé
(dé lement)
A < 2s (avancer)
M < 2s (revenir en arrière)
S < 2 s (enregistrer le
réglage)
S
< 2 s
S < 2s
Éclairage
Mode Montre
M 2s
< 2 s
S
A < 2 s
L
Mode Montre
M 2s
< 2 s
S
A < 2 s
L
SET FA
EDT
DA 1
DA 2
DA 3
Points de
réglage
S < 2s
Éclairage
M 2s
< 2 s
S < 2s
A < 2 s
L
Éclairage
Éclairage
Set T
S
<
2 s
S 2s
A < 2 s
M < 2 s
Batt/TMT
Batt/TMT
GROUPE DE SÉLECTIONS
------------
ÉCRAN SECONDAIRE
ÉCRAN COMPLÉMENTAIRE
CDT
Set FA
Dive OP
Show NDC
Dernier intervalle de surface,
prof. maxi, tps de plongée
écoulé
Altitude, heure
S
< 2 s
A < 2 s
M < 2 s
Af cher
NDC
Inclus dans la boîte :
• ATOM 3.0 avec pile
CR2430 installée.
• CD (manuel, programme
d'interface PC OceanLog
et pilotes).
Inclus ou en option :
• Émetteur avec pile CR2
installée.
• Capot de protection pour
le verre.
• Extension de bracelet.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Oceanic Atom 3.0 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Oceanic Atom 3.0 in de taal/talen: Frans als bijlage per email.

De handleiding is 1,07 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Oceanic Atom 3.0

Oceanic Atom 3.0 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 56 pagina's

Oceanic Atom 3.0 Snelstart handleiding - English - 2 pagina's

Oceanic Atom 3.0 Gebruiksaanwijzing - English - 56 pagina's

Oceanic Atom 3.0 Gebruiksaanwijzing - Français - 56 pagina's

Oceanic Atom 3.0 Snelstart handleiding - Italiano - 2 pagina's

Oceanic Atom 3.0 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 56 pagina's

Oceanic Atom 3.0 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 56 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info