550349
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
QUICK-START LEITFADEN
Lesen und verstehen Sie das Bedienungshandbuch und das Sicherheits-
und Referenzhandbuch
ATOM 3.0
GRUPPE
AUSWÄH-
LEN
------------
ALT 1
ALT 2
Dual
anzeigen
CDT
Chrono
Tägl. AL
Set T
UHR
SET T
Datumsformat
Stunden-
format
Standardzeit
Dual Time
Zeit
Datum
NORM
(Oberäche)
Uhrmodus
GAUG
(Oberäche)
FREE
(Oberäche)
GRUPPE AUS-
WÄHLEN
------------
ALT 1
ALT 2
ALT 3*
Fly
Desat*
Plan*
Log
Set F*
Set A
Set U
Tauchen OP-
Modus
History
SN
Batt/TMT
SET F*
FO
2
Gas 1
FO
2
Gas 2
FO
2
Gas 3
DFLT
SET A
Akustisch
Tiefe
EDT
TLBG*
DTR*
Umkehren
Ende
PO
2
AL*
SET U
Wasserakt
Einheiten
Tiefenstopp*
Sicherheits-
stopp*
Algorithmus*
CF*
Dauer
Displaybe-
leuchtung
Aufzeich-
nungsintervall
TMT 1
TMT 2
TMT 3
Letzte SI, Max. Tiefe, EDT
Höhe, Zeit, Temp
O
2
%, PO
2
, FO
2
Elemente
sind ähnlich
wie in NORM
außer mit
* markierte
Elemente.
Set-Points:
A halten
(nach oben blättern)
A < 2 Sek.
(schrittweise nach oben)
M < 2 Sek.
(schrittweise zurück)
S < 2 Sek.
(Einst. speichern)
Tägl.
Alarm
best.
Tauchen
OP-Modus
A < 2 Sek.
M < 2 Sek.
Höhe, Temp, Datum
Dual (wenn nicht auf Haupt)
S <
2 Sek.
M 2 Sek.
< 2 S.
S
A <
2 Sek.
L
Set-Points:
A halten
(nach oben blättern)
A < 2 Sek.
(schrittweise nach oben)
M < 2 Sek.
(schrittweise zurück)
S < 2 Sek.
(Einst. speichern)
S
<
2 S.
S < 2 Sek.
Licht
Uhrmodus
M 2 Sek.
< 2 S.
S
A <
2 Sek.
L
Uhrmodus
M 2 Sek.
< 2 S.
S
A <
2 Sek.
L
SET FA
EDT
DA 1
DA 2
DA 3
Set-Points
S < 2 Sek.
Licht
M 2 Sek.
< 2 S.
S <
2 Sek.
A <
2 Sek.
L
Licht
Licht
Set T
S
<
2 S.
S < 2 Sek.
A <
2 Sek.
M <
2 Sek.
Batt/TMT
Batt/TMT
GRUPPE AUS-
WÄHLEN
------------
ALT 1
ALT 2
CDT
Set FA
Tauchen OP-
Modus
Nullzeit
anzeigen
Letzte SI, Max. Tiefe, EDT
Höhe, Zeit
S
<
2 S.
A <
2 Sek.
M <
2 Sek.
Nullzeit
anzeigen
Verpackungsinhalt:
• ATOM 3.0 mit
eingelegter CR2430
Batterie.
• CD (Handbuch,
Oceanlog PC-
Schnittstellenprogramm
und Treiber).
Enthalten oder optional:
• Transmitter mit
eingelegter CR2
Batterie.
• Linsenschutz.
• Armbandverlängerung.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Oceanic Atom 3.0 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Oceanic Atom 3.0 in de taal/talen: Italiaans als bijlage per email.

De handleiding is 1,08 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Oceanic Atom 3.0

Oceanic Atom 3.0 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 56 pagina's

Oceanic Atom 3.0 Snelstart handleiding - English - 2 pagina's

Oceanic Atom 3.0 Gebruiksaanwijzing - English - 56 pagina's

Oceanic Atom 3.0 Snelstart handleiding - Français - 2 pagina's

Oceanic Atom 3.0 Gebruiksaanwijzing - Français - 56 pagina's

Oceanic Atom 3.0 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 56 pagina's

Oceanic Atom 3.0 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 56 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info