• Lampje stuk van toerenteller van mijn micra 2002 1.4..hoe vervan je de lampje.

  Gesteld op 16-6-2017 om 20:20 in forum Nissan Micra K11 2000 Misbruik melden
  • Er staat op you tube een mooi voorbeeld hoe je het dashbord moet demonteren om bij het betreffend lampje moet komen,aan de achterkant van het paneel kun je duidelijk zien om welk lampje het gaat, nog geen 10 minuten tijd, totaal 6 schroefjes losdraaien is eigenlijk alles,ik heb vandaag 4 lampjes vernieuwd (kosten €3,60)

   Succes
   Evert Geantwoord op 13-2-2019 om 21:05

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info