• Ik heb een D7000, als ik een film heb opgenomen hoe kan ik hem afspelen. In de handleiding begrijpt ik het niet goed.

  Eric Geers

  Gesteld op 2-2-2014 om 22:29 in forum Nikon D7000 Misbruik melden
  • Beste ERIC,

   Haal je sd kaart uit je camera en stop deze in je computer, déze zou dan aan moeten geven wat er op de kaart staat en deze sla je dan op en kan je dan vervolgens bekijken.

   Mocht je 2 kaarten tegelijk in de camera hebben staan de filmpjes op de ene wel en de andere niet Geantwoord op 7-2-2014 om 12:45

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info