• Ik heb een D7000 en wil weten hoe ik kan uitlezen hoeveel opnamen ik hiermee inmiddels heb gemaakt , ( aantal klicks ).


  Jan Andries

  Gesteld op 28-1-2014 om 16:55 in forum Nikon D7000 Misbruik melden
  • Deze info is niet rechtstreeks op je toestel af te lezen en zit enkel vervat in een jpg fotobestand (uit de camera, geen raw conversie).
   De data die in zo'n jpg bestand zit noemt exif en kan je uitlezen met software.
   (bvb Klik op deze LINK)
   Die exif data kan verloren gaan als je de foto bewerkt met een programma dat niet alle (of geen) exif data in de bewerking opneemt. Kijk dus naar je origineel.

   Mvg,
   JoSw Geantwoord op 2-2-2014 om 09:57

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info