• We hebben de netgear WLAN repeater eerst voor een andere computer gebruikt. Deze computer gebruiken we niet meer. Hoe kunnen we de netgear WLAN repeater gebruiksklaar maken voor instalatie voor een andere computer.

    Gesteld op 6-7-2014 om 12:46 in forum Netgear WN3000RP Misbruik melden
    • U hoeft niets te veranderen aan de WN3000rp, maar moet wel met de nieuwe laptop/computer/tablet opnieuw inloggen bij het WN3000rp netwerk. Als het goed is eindigt dit op _EXT. Daarna eventueel nog het wachtwoord van uw netwerk invullen en "Klaar is Kees".

      Succes, Eric, Den Haag Geantwoord op 24-8-2014 om 19:49

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info