• Ik krijg de extender niet geconnecteerd met computer, tablet en smartfone.
  Router van telenet maakt wel connectie met extender en heeft zelfs al de naam van mijn thuisnetwerk overgenomen.
  Heb dus ook al een wachtwoord moeten invoeren maar dit pakt hij niet meer aan.

  Grts

  Gesteld op 9-8-2013 om 13:54 in forum Netgear WN3000RP Misbruik melden
  • Eerst wps-knop van de netgear indrukken en binnen de twee minuten de wps-knop op de router van Telenet indrukken Geantwoord op 10-8-2013 om 11:40

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Ik heb hetzelfde probleem als hier eerder door iemand geformuleerd, fijn dat we vragen kunnen stellen, maar zou wel makkelijk zijn als iemand van Netgear ook de moeite neemt om deze te beantwoorden.... Geantwoord op 18-8-2013 om 12:59

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info