• Ik heb op mijn CV ketel en op de thermostaat en storingscode H13 die constant knippert. wat kan dit zijn??? Kan het niet vinden in de handleiding. Het betreft een Nefit Trendline HRC25 van twee jaar oud. Marianne

  Gesteld op 30-8-2017 om 19:17 in forum Nefit Thermostaat Misbruik melden
  • H13 is een onderhoudsmelding.
   Vergelijkbaar met het de melding in uw auto. Dus even uw installateur bellen. Heeft u die niet? U vind er één op www.abelenco.nl

   Met vriendelijke groet,
   Daniël
   Installateur Geantwoord op 30-8-2017 om 23:21

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info