Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
32
TrendLine • 6720647480 (2014/08)
Displaycodes11
9A 235
3
De KIM is te nieuw voor de branderautomaat. Vervang de branderautomaat door één met de meest recente software.
Op de barcode van de branderautomaat staat de softwareversie vermeld.
9H 237
3
De branderautomaat of de KIM is defect. Controleer de bekabeling en de connectors van de branderautomaat.
Controleer de werking van het cv-toestel door de branderautomaat te
vervangen.
9H 272
3
9L 234
3
De contacten van het gasregelblok zijn onderbroken. Controleer de bekabeling en de connector van het gasregelblok.
Controleer de werking van het cv-toestel door het gasregelblok te vervan-
gen.
9L 238
3
De branderautomaat of de KIM is defect. Controleer de bekabeling en de connectors van de branderautomaat.
Controleer de werking van het cv-toestel door de branderautomaat te
vervangen.
9P 239
3
9U 233
3
C0 288
3
De waterdruk is te hoog (> 5,7 bar) of de contacten van de druk-
sensor zijn onderbroken.
Controleer de cv-waterdruk (< 3 bar).
Controleer de connector van de druksensor.
Controleer de werking van de druksensor.
C0 289
3
De contacten van de druksensor zijn kortgesloten.
CA 286
3
De retourtemperatuursensor heeft een cv-retourtemperatuur ge-
meten die hoger is dan 105 °C.
Controleer de cv-waterdruk en ontlucht de cv-installatie en het cv-toestel.
Controleer of er voldoende stroming over de cv-installatie mogelijk is.
Controleer de bekabeling en de connector van de retourtemperatuursen-
sor.
Controleer de werking van de retourtemperatuursensor.Vervang het on-
derdeel indien nodig.
CU 240
2,
3
De contacten van de retourtemperatuursensor zijn kortgesloten.
CY 241
3
De contacten van de retourtemperatuursensor zijn onderbroken.
E1 242
243
244
245
247
248
249
255
257
3
De branderautomaat of de KIM is defect. Controleer de bekabeling en de connectors van de branderautomaat.
Controleer de werking van het cv-toestel door de branderautomaat te ver-
vangen.
EA 246
252
253
3
EC 251
256
3
EF 254
3
EH 250
258
262
3
EL 259
279
290
2,
3
EY 263
3
H--
Er is geen onderhoudsperiode ingesteld. Stel indien gewenst het onderhoudsperiode in.
H07
De gemeten cv-waterdruk is te laag. Het vermogen voor zowel cv-
bedrijf als voor warmwaterbedrijf wordt beperkt.
Ontlucht de cv-installatie en het cv-toestel.
Vul de cv-installatie zo nodig bij.
H11
De warmwateruitstroomtemperatuursensor is defect. De functie
wordt overgenomen door de software van het cv-toestel.
Controleer de bekabeling van de sensor.
Vervang de betreffende sensor indien nodig.
H13
De ingestelde onderhoudsperiode is verstreken. Onderhoud ge-
wenst.
Voer het onderhoud aan het cv-toestel uit.
h13
Onderhoudsperiode is ingesteld. Geen actie.
H25
De contacten van de druksensor zijn onderbroken. Controleer de bekabeling van de druksensor.
Vervang de betreffende sensor indien nodig.
rE
Het cv-toestel wordt gereset. Geen actie.
Code Soort Betekenis Oplossing
Tabel 26 Displaycodes
32

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik heb een nefit hrc 25cw4
  Er verschijnt in de display een gevaren driehoek met een uitroepteken erin.
  Er stond H13 P0.7
  Ik heb de druk naar 1.8 gezet omdat we koud water kregen.
  Maar dit heeft niet veel geholpen....het water werd wel na een tijdje warm maar dan weer koud?
  Wat is hier aan de hand? Gesteld op 7-2-2020 om 16:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • geen warm water toestel reageerd niet op tapgebruik Gesteld op 20-12-2019 om 10:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • OA code brander uit en na enkele minuten schakelt weer in
  Gesteld op 2-12-2019 om 20:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een HRC 30/CW5 als thermostaat een chronoterm T8851A. Volgens de documentatie zou deze combi passen. De termost. aangesloten op de CV installatie op de aansluitklemmen EMS. Bij het verhogen van de temperatuur krijg Ik een storing op de thermostaat en gaat de CV ook in storing. Wat gaat er/doe ik fout. Gesteld op 19-10-2019 om 18:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Na een service beurt verschijnt op de thermostaat en op het verwarmingstoestel zelf de code H 13, vraag hoe deze code weg te krijgen en de juiste temperatuur te zien en te kunnen instellen? Gesteld op 28-7-2019 om 20:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Al beantwoord, apparaat het service beurt nodig. Vreemd want is net gebeurd!!!!. Zie antwoord 31-10-2016. 1 keer drukken ip menu, naar beneden scrollen,,,,,,,, Geantwoord op 2-8-2019 om 21:26

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden
 • Mijn ketel is ingesteld op propaan maar moet nu weer terug naar aardgas. Is dit zelf te doen en wat heb ik hier voor nodig? Alvast bedankt Gesteld op 27-4-2019 om 17:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Nefit trendline hrc 30 cw 6 ( quickload boiler ) geeft twee horizontale streepjes in het display.
  Easy geeft kruis bij icoon van cv ketel.

  Wat is de storing ? Gesteld op 7-2-2019 om 13:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb een nefit trenline geeft storing ij 2 krijg geen warm water reset ook niet Gesteld op 11-1-2019 om 12:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe zie ik of ik een 25-CW4 ketel heb of een 30-CW5? Gesteld op 24-12-2018 om 12:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Is deze ketel HR100, HR104 of HR107?
  alvast bedankt en groet, fam De Jong Gesteld op 16-11-2018 om 21:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • toestel levert even warm water en en valt dan weer terug op levering koud water. display geeft temperatuur aan van 56 graden. hoe kan ik constANT WARM WATER KRIJGEN VOOR DOUCHE EN KRAAN KEUKEN ? Gesteld op 29-7-2018 om 09:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Zeer waarschijnlijk de uitstroom sensor defect.om deze te vervangen kun je het beste even platen wisselaar
   demonteren anders is het bijna niet te doen . wel even cv zijdig aftappen en sanitair zijdig afsluiten. Geantwoord op 24-5-2020 om 11:48

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Heb nefritis trentline HRD 25/cw4 krijg steeds film op thermostaat. Codes op ketel 56.0 h07 en p 0.9 Gesteld op 22-3-2018 om 10:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Er komt geen water meer uit de warm water kraan , wat kan dat zijn? Gesteld op 1-3-2018 om 09:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Warm water wordt niet meer geleverd wel koud water , dit geldt voor iedere kraan Gesteld op 1-3-2018 om 09:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Oorzaak kan ook liggen aan kapote flow-meter. Zet een warmwaterkraan open. Druk op de i op de ketel. Ga met pijltje naar beneden naar “tapwaterhoeveelheid (l/m)”. Afhankelijk hoeveel water er doorheen gaat zal hij dit aangeven bijv. 4.5 l/m. Staat hij op 0.0 terwijl er een kraan open staat , dan is de kans groot dat deze kapot is. Was bij mij dezelfde dag n 10 minuten vervangen door een nieuwe. Geantwoord op 26-1-2019 om 18:03

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
 • Hoe weet ik of de (rode kraan) open is of dicht is dat horizontaal of verticaal Gesteld op 10-2-2018 om 19:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb code h13 en een gevarendriehoek wat is er aan de hand Gesteld op 14-5-2015 om 14:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Als de resetknop niet werkt moet uw 1 keer op menu drukken en dan naar service-instellingen op ok drukken en dan 1 keer pijl naar beneden drukken. Dan ziet uw een getal(maand) staan van de de onderhoudsperiode en als uw daar op ok drukt begint het getal te knipperen en zet uw hem ff op nul met het pijltje naar beneden en dan op ok en dan is h13 er ook uit.Geantwoord op 31-10-2016 om 07:53

   Waardeer dit antwoord (264)Misbruik melden
  • Zojuist ook gehad...klopt wel na 2 jaar onderhoud nodig.. Maar melding gaat niet weg na resetten.. Op google gezocht naar oplossing, aangezien de thermostaat niet meer reageert, Het is niet de bedoeling on de kachel voluit te laten lopen in de nacht... Met dank aan de oplossing hierboven..Geantwoord op 9-2-2018 om 00:07

   Waardeer dit antwoord (15)Misbruik melden
  • Bedankt, vorige week onderhoud gehad maar monteurs van bremann zijn kennelijk vergeten het onderhoud in te voeren, slechte service... Dankzij deze tip nu gewoon weer werkend.Geantwoord op 31-3-2018 om 19:12

   Waardeer dit antwoord (20)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Nefit TrendLine HRC 25-CW4 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Nefit TrendLine HRC 25-CW4 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 6,45 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info