Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
GB ADDENDUM MR SAFE OUTDOOR IP CAMERA PRO
PLACING THE MICRO SD CARD
Important: The SD card should be a Class 10 SD card with a maximum capacity of 32 GB !
1. Turn off the IP Camera
2. Slide the rainhood to the back and turn the lens until the SD slot is visible
3. Insert the micro SD card
4. Close the lens and the rainhood
5. Power ON the IP Camera
ONVIF
ONVIF is a protocol that is often used to connect an IP camera with a NAS (a storage device
on your network that can also offer a variety of services, including connection to IP
cameras).
ONVIF is off by default in the camera. To enable this function, follow these steps:
If you right-click the camera name in the PC software, you see a menu. Here you select
"Set the IP Address" and you get the following window:
IP Address contains the IP address of the camera in question, in this example
192.168.178.61. Go to Internet Explorer, and tap the IP address of your camera in the
address bar at the top of the page. You will get a login screen:
NL ADDENDUM MR SAFE OUTDOOR IP CAMERA PRO
DE MICRO SD-KAART PLAATSEN
Belangrijk: De SD-kaart moet een Class 10 SD-kaart met een maximale capaciteit van 32 GB zijn!
1. Schakel de IP Camera uit
2. Schuif de regenkap naar achter en draai aan de lens tot de SD-gleuf zichtbaar wordt
3. Plaats de Micro SD kaart
4. Sluit de lens en de regenkap
5. Schakel de IP Camera in
ONVIF
ONVIF is een protocol dat vaak gebruikt wordt om een IP camera te verbinden met een NAS (een
opslagapparaat in uw netwerk dat tevens allerlei services kan bieden, waaronder verbinding met IP
camera’s). ONVIF staat standaard uit in de camera. Om dit aan te zetten dienen de volgende stappen
doorlopen te worden:
Als u in de PC software met de rechtermuisknop op de cameranaam klikt, krijgt u een keuze menu. Hier
kiest u ‘IP Adres instellen’ en krijgt u het volgende scherm:
Bij ‘IP-adres’ ziet u het IP adres van de betreffende camera, in dit voorbeeld 192.168.178.61. Ga naar
Internet Explorer, en tik bovenaan in de adresbalk het IP adres van uw eigen camera in. U krijgt dan
een inlogscherm:
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Enige tijd geleden heb ik een mrsafe outdoor HD ip camera pro gekocht.
  De camera was aangesloten op een iPad en werkte goed.
  Na een storing met mijn WiFi krijg ik hem niet meer in werking en ben inmiddels mijn inlog gegevens kwijt wat nu ik krijg de camera niet meer geïnstalleerd.
  Ruud van Bremen
  Gesteld op 19-7-2019 om 17:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Outdoor Camera neemt niet goed op, zodra het donker is. Alleen strepen te zien. Belangrijk is uiteraard, dat de camera ook goed functioneert in het donker. Hoe kan ik dit instellen?
  Gesteld op 7-1-2019 om 19:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Is dit hetzelfde als fabrieksinstellingen herstellen? Ik krijg dan waarschuwing, dat ook het wachtwoord gereset wordt. Klopt dat? Geantwoord op 8-1-2019 om 10:58

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • ik krijg geen alarm bij beweging hoe komt dit en wat kan ik eraan doen Gesteld op 18-12-2018 om 13:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn camera werkte goed via mijn laptop (wifi en sd-kaart). Totdat ik sinds kort een andere provider heb. Hoe kan ik de wifi verbinding resetten naar juiste SSID en WPA? Gesteld op 4-9-2018 om 08:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn camera geeft aan dat data vol is, ik heb een sd van 32 GB in zitten , na 2 dagen geeft geeft die data vol en formatteren, we hebben aangegeven dat die moet overschrijven. Een camera montuur heeft hem geintalleerd.Wat kan ik er nu nog aandoen Gesteld op 1-5-2018 om 20:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn camera werkt goed op de laptop en telefoon, nu wil ik het ook op de desk top computer installeren maar daar komt na het downloaden geen camera icoon te staan bij Lan wie weet raad Gesteld op 6-10-2017 om 19:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoi , ik heb een outdoor hd ip camera pro aangekocht en geinstalleerd, werkt prima , alleen de beelden tijdens opname en daarna de opgenomen beelden bekijken gaat zeer snel .wat kan ik daar aan doen , moet ik iets anders instellen. Help mij aub. Groetjes Jan. Gesteld op 28-7-2017 om 11:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hoi Jan, Weet jij al iets meer. Ik heb al één en ander gevonden hoe je de beelden kan terug kijken en zelfs zeer langzaam kan afspelen. Gr. Jaap Geantwoord op 26-10-2017 om 15:58

   Waardeer dit antwoord (4)Misbruik melden
 • krijg de camera niet online. van alles geprobeerd maar niets werkt. Gesteld op 16-7-2017 om 10:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het geluid van de camera doet het niet hoe werkt dit moet je iets instellen Gesteld op 14-9-2016 om 18:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Mr Safe Outdoor HD IP Camera PRO bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Mr Safe Outdoor HD IP Camera PRO in de taal/talen: English, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,21 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info