• Hoe verwarm ik de airfryer Montana voor. Vandaag een gerecht gemaakt en deze moest voor verwarmd worden naar 180gr. Heb 180gr.aangegeven en op de startknop gedrukt. Daarna duurde het 18 min.voor deze was voorverwarmd. Moet dit op een andere manier??

    Gesteld op 16-8-2016 om 20:14 in forum Montana Air Fryer Misbruik melden
    • Als je op de startknop drukt en op 180 graden, dan staat de tijd automatisch op 15 minuten. Je moet dan handmatig de tijd op bv 3 minuten zetten. De bel ging waarschijnlijk pas na 15 minuten, maar toe was hij allang voorverwarmd. Let op! : als je de tijd hebt ingesteld en je verandert iets aan de temperatuur, dan gaat de tijd automatisch weer naar 15 minuten. Dus na de temperatuur altijd kijken hoe de tijd staat. Ik zet hem dan op 3 minuten en dan op start drukken. Let wel op dat het verwarmingssymbool vanbinnen rood is. Geantwoord op 20-9-2016 om 14:34

      Waardeer dit antwoord (24) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info