• Wat is de juiste tijd en temperatuur om verse frites of diepvries frites te bakken?
  Heb verschillende soorten geprobeerd en verschillende temperaturen maar de frites is niet smakelijk. Vr. Gr.

  Gesteld op 20-9-2016 om 15:56 in forum Montana Air Fryer Misbruik melden
  • OOk mijn vraag, hoe bak je diepvries patat, of een pizza uit de diepvries? Wordt niet genoemd ide gebruiksaanwijzing! Ik was zo blij dat ik het kon bestellen, maar nog niet gebruikt, door de summiere gebruiksaanwijzing en dat die bak er zo moeilijk in gaat!
   Ik denk dat ik em maar terug stuur! Geantwoord op 7-10-2018 om 12:45

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info