• Ik heb de MIO 8670LM Truck. Ivm corona 4 maand niet gebruikt. Nu wil ik hem opstarten, komt nier eens tot aan de kaarten opladen. Ik heb hem ook een nacht aan de oplader gehd, het lampje wordt niet groen. Wat kan dit zijn?
    Jan Borst

    Gesteld op 28-5-2020 om 20:03 in forum Mio Spirit 8670 Misbruik melden
    • Ik heb dit ook gehad, Kaarten verwijderen en opnieuw inladen. (contact gehad met de MIO Helpdesk) HELPDESK). Probleem opgelost ps was wel even op internet zoeken naar het telefoonnummer. Maar u kunt het ook zelf doen zoals beschreven Geantwoord op 20-9-2020 om 11:51

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info