• ik kan mijn mio kaarten niet updaten...ik heb een gratis life update en toch breekt hij telkens af. Wat doe ik verkeerd, wat is de juiste handelswijze om mijn kaarten te updaten. Ik heb net betaald voor de flits palen in europa, maar wil nu de kaarten updaten
  ik heb dus een spirot 697 Truck LM live TMC......pierrot.thijssen@telenet.be

  Gesteld op 10-1-2015 om 10:04 in forum Mio Spirit 697 Misbruik melden
  • bel het Mio service centre en u krijgt een mail met duidelijke instructies'.Ze zijn heel behulpzaam.Succes!!!!

   Bel 020-7085072 Geantwoord op 12-1-2015 om 23:34

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info