• krijg op scherm : dataschijf bijna vol. beheer uw geschiedenis in MioShare
  wat te doen ?

  Gesteld op 5-4-2020 om 10:38 in forum Mio 305 HC Misbruik melden
  • op je toestel naar beheren, in dat menu naar geschiedenis, en daar je geschiedenis wissen.
   of in cycloagent een vinkje zetten bij "alles wissen" en dan je toestel aansluiten, dan word al je geschiedenis gewist, er staat in cycloagent ook een vinkje dat je al je ritten op kan slaan als traks, daar loopt je geheugen van je toestel ook vol van
   suc6 en sportieve groet Geantwoord op 5-4-2020 om 12:14

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info