• Mio 305 geeft melding Dataschijf bijna vol en geeft geen respons meer, hoe en waar maak ik de bestanden leeg ? zodat ik de Mio weer kan gebruiken !!

    Gesteld op 10-7-2017 om 18:58 in forum Mio 305 HC Misbruik melden
    • Je kunt de data uit je Mio overzetten naar je PC (Mioshare) Dit bestand kun je downloaden van Klik op deze LINK. Hier kun je Mio helemaal beheren. De data worden opgeslagen op je PC en je Mio is weer "leeg" Kijk ook even in je handleiding.
      Succes, Cor Geantwoord op 11-7-2017 om 15:42

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info