• Ik ben van plan een powerbank aan te schaffen voor mijn Mio 315HC. Bij lange tochten heb ik geen genoeg stroom vandaar. Kan dit? en Zo ja heeft iemand er ervaring mee?

  Gesteld op 29-10-2015 om 08:49 in forum Mio 305 HC Misbruik melden
  • Vandaag heb ik de proef op de som genomen en 100 km gereden met een powerbank als voeding voor mij Mio HC315. Met opzet heb ik mijn Mio helemaal leeg aan de powerbank gehangen. En het werkt feilloos. De hele dag stroom voldoende.
   Ter info: mijn powerbank is Xtorm Xtreme 9000. Nadat ik thuis was heb ik de Mio helemaal volgeladen met dezelfde powerbank.
   Geantwoord op 30-12-2015 om 19:36

   Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info