• Hallo, bij het opstarten krijg ik in het scherm foutmelding F73 te zien.
  In de handleiding lees ik dat ik het filtersysteem moet reinigen uit elkaar halen en weer in elkaar moet zetten.
  Ik heb alles gedaan exact volgens de stappen plan uit de handleiding bij fout F73, maar na opstarten blijft hij de melding opnieuw geven.

  Is er iemand die hier een antwoord op heeft, zonder dat er een monteur bij gehaald moet worden? Ik zou het graag zelf willen oplossen.

  Vriendelijk bedankt.
  Johan

  Gesteld op 23-1-2020 om 22:00 in forum Miele CM 6300 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info