• Hallo,
  wij hebben een Miele black pearl stofzuiger die sinds enige tijd een verschrikkelijk gierend of fluitend lawaai maakt, de zuigkracht lijkt nog in orde maar het geluid is niet te harden. Ik heb de stofzuiger al eens helemaal uit elkaar gehaald maar niets kunnen vinden. Heeft iemand een tip wat het kan zijn?

  Cas

  Gesteld op 15-12-2012 om 16:13 in forum Miele Black Pearl 5000 Misbruik melden
  • Ik heb iets soortgelijk gehad. Bij mij was het de stofindicator (Oranje indicator) de behuizing hiervan was kapot en werd er "valse" lucht gezogen. Ik heb deze vervangen en bij deed hij het weer als vanouds. Bij was het geluid weg als de stofzuiger halve kacht werd ingesteld. succes.. Rob Geantwoord op 22-12-2012 om 20:16

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info