• ik wil deze op de camping gebruiken, maar kan dat hen niet te veel amp. Hoeveel watt is deze wasmachine.
  Verwarm deze machine zelf of moet je zelf warm water toevoegen .

  Gesteld op 2-12-2018 om 21:05 in forum MegaMove Move-Wasser1 Misbruik melden
  • De machine kan gemakkelijk gebruikt worden op een camping. Zelfs 4 ampère is voldoende want de machine verwarmt niet zelf.
   U kan ten alle tijde warm water toevoegen.
   De technische gegevens vind je op de website Geantwoord op 3-12-2018 om 15:53

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden
  • Ik gebruik deze zelf in mijn caravan,reeds verschillende jaren.. Heb de machine aan de douche gekoppeld , zodanig dat er warm water in de machine loopt. Nooit problemen gehad met de electriciteit, want verbruikt heel weinig. Geantwoord op 4-12-2018 om 21:06

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info