• wasmachine pompt niet leeg, pomp bromt (draait?) wel, na enige tijd verschijnt E1 in het display en slaat hij af

    Gesteld op 16-12-2018 om 16:55 in forum MegaMove Move-Wasser1 Misbruik melden
    • Ik heb dit ook gehad. De afvoerbuis is waarschijnlijk verstop door pluisen. Ik heb dit opgelost door de plaat achter onderaan los te schroeven. Daar is er een klem om de afvoerbuis. Deze losmaken en afvoerbuis eruit trekken. Met een lange haak de vastgekoekte pluizen naar beneden trekken en zo naar buiten verwijderen. Dit is wel een lastig werkje, en heb dit verschillende keren moeten doen, maar het lukt. Daarna alles terug aaneen koppelen en klaar is Kees. Geantwoord op 16-12-2018 om 20:05

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info