• Ik heb de weegschaal BS 476 en hij geeft steeds lo aa. Wat kan ik hieraan doen?
  Vast bedankt Ad

  Gesteld op 28-9-2017 om 18:34 in forum Medisana Personenweegschaal Misbruik melden
  • Dit is een antwoord dat u niet gaat helpen, maar deel toch mijn ervaring met u. Ik had kort op elkaar drie digitale personenweegschalen en een keukenweegschaal. Nooit meer digitaal voor mij. De laatste was zelfs nog in waarborg-periode en heb zelfs geen poging meer ondernomen voor herstel of vervanging. Ik gebruik nu een analoge en ben daar heel tevreden over.
   . Geantwoord op 29-9-2017 om 00:36

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info