Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
CHARACTERISTICS
1. Time/calendar display: Hour, minute,
second, month, date and day of the week
2. Time indication: 12-hour display format with
PM indicator and 24-hour display format are
available.
3. Stopwatch: The stopwatch can measure
up to 23 hours 59 minutes and 59 seconds
in 1/100-second increments. Split time
measurement is available.
4. Alarm: The alarm can be set to sound at the
designated time on a 24-hour basis.
5. Chime: The chime can be set to sound every
hour on the hour with a single beep.
6. Countdown timer: The countdown timer
can be set up to 23 hours 59 minutes and 59
seconds.
7. Illuminating light: The built-in electro-
luminescent (EL) light evenly illuminates the
display for easy viewing in darkness.
BUTTONS AND DISPLAYS
HOW TO SET THE TIME/CALENDAR
HOW TO USE THE STOPWATCH
The display mode changes in the following order
by pressing Button D.
1. Press Button C to change the display to the
TIME/CALENDAR SETTING mode. (The second
digits start flashing.)
2. Selection of the digits to be adjusted (flash-
ing) is made in the following order by pressing
Button D.
3. One digit (flashing) is advanced with each
press of Button B. (The digits except seconds
are advanced quickly by keeping Button C
pressed.)
• Second setting
Press Button B in accordance with a time
signal. The second digits are reset to “00”
and start counting immediately.
When the second digits count any number
from “30” to “59” and Button B is pressed,
one minute is added and the seconds are
immediately reset to “00.
Choice of 12-Hour/24-Hour format
The time display format in either 12-hour
indication or in 24-hour indication can be
selected alternately by pressing button B.
Under the 12-hour indication format, “PM”
mark appears in the afternoon, but no AM
mark appears in the morning. Under the 24-
hour indication format, no mark appears on
the display.
* Measurement and release of split time can be
repeated by pressing button C.
During the measurement, the STOPWATCH signal
keeps flashing.
Press Button D to return to the TIME/CALENDAR
mode.
HOW TO SET ALARM TIME
Press Button D two times to go to the ALARM
mode. The ALARM mode indicator appears on
the display.
1. Press Button C to change the display to the
ALARM SETTING mode. The hour digits start
flashing.
2. Press Button B to set the hour digits. One digit
(flashing) is increased with each press of
Button B. The digits are advanced quickly by
keeping Button B pressed.
3. Press Button D to confirm the hour setting and
move on to the minute setting. The minute
digits start flashing.
4. Press Button B to set the minute digits. One
digit (flashing) is increased with each press
of Button B. The digits are advanced quickly
by keeping Button B pressed.
5. Press Button D to confirm the minute setting
and move on to the time zone setting.
6. Press Button B to select the time zone.
7. Press Button C to complete the alarm setting.
Press Button D to go to the STOPWATCH mode.
The STOPWATCH mode indicator appears on
the display.
STOPWATCH OPERATION
Standard Measurement
Split Time Measurement
B
CC
BD
Start
Split
Reset
Split
Release
Stop
B
B
C
Start
Stop
Reset
NREZ009
5-2015
CAL. Z009 (R23 SERIES)
Press Button D to return to the TIME/CALENDAR
mode.
PM
indicator
Hour
Day of the week
Chime
signal
Stopwatch
signal
Date
Minute
Second
Timer
signal
Alarm signal
B (START/STOP)
A (LIGHT)
D (MODE)
C (SET)
4. After all the adjustments are completed, press
Button C to return to the TIME/CALENDAR
mode.
TIMER
TIME/CALENDAR
STOPWATCH
ALARM
SECOND TIME ZONE
D
D
D
D
SECONDS
DATE
12/24-HOUR
FORMAT
MONTH
MINUTES
HOURS
DAY OF THE
WEEK
D
D
D
D
D
D
D
DATE SETTING MONTH SETTING
TIME/CALENDAR mode
12/24 FORMAT SETTING
DAY OF THE WEEK
SETTING
MINUTE SETTING
HOUR SETTING
SECOND SETTING
D
D
D
C
C
D
D
D
B
B
B
B
B
B
B
D
STOPWATCH mode
indicator
STOPWATCH
signal
D
B
C
NREZ009.indd 1 15/05/07 16:29
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • een horloge digitaal Zoo9-X002 met kroon knop.Staat niet op mijn handleiding Gesteld op 1-10-2020 om 18:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heen lorus kal.2009 r23 serie en wens uitsluitend te weten hoe de datum ingesteld kan worden

  g j kinnegim Gesteld op 20-5-2020 om 11:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • waar zit het knopje mode om de datum in te stellen?
  Gesteld op 26-3-2020 om 09:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan de handleiding van mijn Lorus Z009-X002 niet vinden. Heb die vandaag bij de Lucardi in Venlo gekocht. Gesteld op 20-3-2020 om 15:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wie kan mij vertellen of het mogelijk is om de dag en datum in te stellen bij tijdvak 2? Gesteld op 10-12-2018 om 19:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik kan mijn horloge niet meer op de juiste datum zetten,staat nu op T2 Gesteld op 30-7-2017 om 10:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Lorus Z009 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Lorus Z009 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,52 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info