Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/3
Pagina verder
Cal. Z009 (série R23)
MANUEL D'UTILISATION
CARACTERISTIQUES
1- Affichage de l'heure et du calendrier.
Heures, minutes, secondes, mois, date
et jour de la semaine.
2- Affichage de l'heure. Au format 12
heures avec indication "PM" ou au
format 24 heures.
3- Chronographe. La fonction
chronographe permet de mesurer des
durées allant jusqu'à 23 heures 59
minutes et 59 secondes avec des
incréments d'une valeur de 1/100
e
de
seconde. Mesure de temps
intermédiaire possible.
4- Alarme. L'alarme se déclenche à
l'heure programmée au format 24
heures.
5- Signal horaire. Ce signal peut être
programmé pour émettre un simple
"bip" toutes les heures.
6- Compte à rebours. Le compte à
rebours peut être programmé sur une
valeur allant jusqu'à 23 heures 59
minutes et 59 secondes.
7- Eclairage du cadran. L'éclairage
électroluminiscent (EL) intégré
éclaire le cadran de manière uniforme
afin de rendre la lecture possible dans
le noir.
BOUTONS ET AFFICHAGE
Pressez le bouton D pour modifier le mode
d'affichage dans l’ordre suivante :
REGLAGE DE L'HEURE ET DU
CALENDRIER
1- Appuyez sur le bouton C pour faire
passer l'affichage en mode
REGLAGE DE L'HEURE ET DU
CALENDRIER (les chiffres des
secondes se mettent à clignoter).
2- Appuyez sur le bouton D pour
sélectionner les chiffres à modifier,
dans la séquence suivante. Le chiffre
sélectionné se met à clignoter.
3- A chaque fois que vous appuyez sur le
bouton B, le chiffre (qui clignote)
s'incrémente (pour faire défiler
rapidement les chiffres, à l'exception
de ceux des secondes, il suffit de
maintenir le bouton C enfoncé)
Réglage des secondes
Appuyez sur le bouton B au moment où le
signal horaire retentit. Les chiffres des
secondes sont réinitialisés à "00" et le compte
repart immédiatement.
Si le chiffre des secondes est compris entre
"30" et "59" et si vous appuyez sur le bouton
B, une minute est ajoutée et les secondes sont
immédiatement réinitialisées à "00".
4- Une fois que vous avez effectué tous
les réglages nécessaires, appuyez sur
le bouton C pour revenir en mode
affichage de l'heure et du calendrier.
Choix du format 12 ou 24
heures
En appuyant sur le bouton B, vous pouvez
sélectionner alternativement l'affichage de
l'heure au format 12 heures ou l'affichage de
l'heure au format 24 heures. Au format 12
heures, une indication "PM" s'affiche après
midi, mais aucune indication "AM" n'est
présente pour la tranche horaire avant midi.
Au format 24 heures, aucune indication ne
s'affiche.
UTILISATION DU
CHRONOGRAPHE
Appuyez sur le bouton D pour passer en mode
CHRONOGRAPHE. L'indication du mode
CHRONOGRAPHE s'affiche alors.
FONCTIONNEMENT DU
CHRONOGRAPHE
Mesure conventionnelle du temps écou
Marche Arrêt Remise à zéro
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • een horloge digitaal Zoo9-X002 met kroon knop.Staat niet op mijn handleiding Gesteld op 1-10-2020 om 18:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heen lorus kal.2009 r23 serie en wens uitsluitend te weten hoe de datum ingesteld kan worden

  g j kinnegim Gesteld op 20-5-2020 om 11:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • waar zit het knopje mode om de datum in te stellen?
  Gesteld op 26-3-2020 om 09:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan de handleiding van mijn Lorus Z009-X002 niet vinden. Heb die vandaag bij de Lucardi in Venlo gekocht. Gesteld op 20-3-2020 om 15:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wie kan mij vertellen of het mogelijk is om de dag en datum in te stellen bij tijdvak 2? Gesteld op 10-12-2018 om 19:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik kan mijn horloge niet meer op de juiste datum zetten,staat nu op T2 Gesteld op 30-7-2017 om 10:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Lorus Z009 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Lorus Z009 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,98 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info