Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Bedienungs-
anleitung
Kal. Z009
(R23 Serie)
EIGENSCHAFTEN
1. Zeit- / Kalenderanzeige: Stunde, Minute, Sekunde,
Monat, Datum und Wochentag
2. Zeitanzeige: Wahlweise 12- oder 24-Stundenanzeige
3. Stoppuhr: Stoppfunktion bis zu 23 Stunden,
59 Minuten und 59 Sekunden in 1/100 Sekunden-
schritten mit Zwischenzeitmessung
4. Alarm: Alarm auf 24-Stunden-Basis zu voreingestellter
Zeit
5. Stundensignal: Wahlweise Aktivierung des Stunden-
signals (Piepsignal)
6. Countdown Timer: Countdown Timer bis zu
23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden
7. Beleuchtung: Displaybeleuchtung mit elektro-
lumineszierendem (EL) Licht
4. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben,
drücken Sie bitte den Drücker C, um zum Zeit-/
Kalendermodus zurückzukehren.
• Auswahl zwischen 12- oder 24-Stundenanzeige:
Die 12- oder 24-Stundenanzeige kann durch
Betätigen des Drückers B ausgewählt werden. Bei
der 12-Stundenanzeige wird für den Vormittag kein
Symbol („AM“) angezeigt, am Nachmittag sehen Sie
das Symbol „PM“ links neben der Uhrzeit. Bei der
24-Stundenanzeige erscheint kein Symbol auf dem
Display.
EINSTELLEN VON UHRZEIT UND KALENDER
1. Betätigen Sie den Drücker C um zum Zeit-/
Kalendereinstellungsmodus zu gelangen (Die Sekun-
denanzeige beginnt zu blinken).
2. Durch Betätigen des Drückers D können Sie die Zeit
in folgender Reihenfolge einstellen.
3. Mit jedem Betätigen des Drückers B stellen Sie die
blinkende Zahl einen Schritt weiter (Sie können die Anzeigen,
mit Ausnahme der Sekunde, schneller weiterstellen, indem
Sie den Drücker C gedrückt halten).
• Einstellen der Sekunde:
Betätigen Sie den Drücker B bei einem Zeitsignal.
Die Sekunde wird auf „00“ zurückgesetzt und
fängt sofort an zu zählen. Wenn Sie den Drücker
B bei einer Sekundenanzeige zwischen „30“ und
„59“ betätigen, wird eine Minute dazugezählt und
die Sekunden werden auf „00“ zurückgesetzt.
Bei Betätigen des Drückers D ändert sich die Anzeige auf
dem Display in folgende Reihenfolge:
DRÜCKER UND ANZEIGEN
Wochentag
A (LICHT)
D (MODUS)
Stunde Datum
Minute
Stunden-
signal
Countdown
Timer
Signal
Stoppuhrsignal Alarmsignal
Sekunde
12-Stunden-
modus
C (EINSTELLUNG)
B (START/STOPP)
ZEIT- / KALENDERMODUS
ZWEITE ZEITZONE
STOPPUHRMODUS
TIMERMODUS
ALARMMODUS
D
D
D
D
D
SEKUNDEN
12/24-
STUNDENANZEIGE
WOCHENTAG
STUNDEN
MINUTEN
MONAT
DATUM
D
D
D
D
D
D
D
ZEIT-/KALENDER
EINSTELLEN
12/24-STUNDENANZEIGE
EINSTELLEN
WOCHENTAG EINSTELLEN
DATUM EINSTELLEN
SEKUNDEN EINSTELLEN
STUNDEN EINSTELLEN
MINUTEN EINSTELLEN
MONAT EINSTELLEN
D
C
C
D
D
D
D
B
BB
BB
BB
* Der Wechsel zur Zwischenzeit und die Rückkehr
zur Stoppzeit kann im Verlauf einer Messung
beliebig oft wiederholt werden, indem Sie den
Drücker C betätigen.
Während der Messung blinkt das Stoppuhrsignal.
Betätigen Sie den Drücker D, um zum Zeit-/Kalender-
modus zurückzukehren.
GEBRAUCH DER STOPPUHR
Betätigen Sie den Drücker D, um zum Stoppuhrmodus zu
gelangen. Die Anzeige für den Stoppuhrmodus erscheint
auf dem Display.
GEBRAUCH DER STOPPUHR
Start Stopp Rückstellung
Standardzeitmessung
B B C
Start Zwischen-
zeit
Rückkehr
zur Stoppzeit
Stopp Rück-
stellung
Zwischenzeitmessung
B B DC C
Anzeige für den
STOPPUHRMODUS
STOPPUHRSIGNAL
B
CD
EINSTELLEN DER ALARMZEIT
Betätigen Sie zwei Mal den Drücker D, um zum Alarm-
modus zu gelangen. Die Anzeige für den Alarmmodus
erscheint auf dem Display.
1. Betätigen Sie den Drücker C, um zum Alarm-
einstellungsmodus zu gelangen. Die Stunden-
anzeige beginnt zu blinken.
2. Betätigen Sie den Drücker B, um die Stunde
einzustellen. Mit jedem Betätigen des Drückers B
stellen Sie die Stunde einen Schritt weiter. Sie können
die Anzeige schneller weiterstellen, indem Sie den
Drücker B gedrückt halten.
3. Mit Betätigung des Drückers D speichern Sie die
eingestellte Stunde und wechseln zur Minuten-
einstellung. Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
4. Betätigen Sie den Drücker B, um die Minute
einzustellen. Mit jeder Betätigung des Drückers B
stellen Sie die Minute einen Schritt weiter. Sie können
die Anzeige schneller weiterstellen, indem Sie den
Drücker B gedrückt halten.
5. Mit Betätigung des Drückers D speichern Sie die
eingestellte Minute und wechseln zur
Zeitzoneneinstellung.
6. Betätigen Sie den Drücker B um die Zeitzone
einzustellen.
7. Betätigen Sie den Drücker C um die Alarmeinstellung
abzuschließen.
Betätigen Sie den Drucker D, um zum Zeit-/Kalender-
modus zurückzukehren.
Anmerkung: Der Alarm kann nur für eine Zeitzone
eingestellt werden.
Abschalten des Wecksignals
Das Alarmsignal ertönt zur eingestellten Alarmzeit für
10 Sekunden. Während dieser Zeit kann das Alarmsignal
durch Betätigung eines beliebigen Drückers manuell
ausgeschaltet werden.
Anzeige für den Alarmmodus
Stunden einstellen
Minuten einstellenZeitzone einstellen
C
C
D
D
B
BB
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • een horloge digitaal Zoo9-X002 met kroon knop.Staat niet op mijn handleiding Gesteld op 1-10-2020 om 18:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heen lorus kal.2009 r23 serie en wens uitsluitend te weten hoe de datum ingesteld kan worden

  g j kinnegim Gesteld op 20-5-2020 om 11:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • waar zit het knopje mode om de datum in te stellen?
  Gesteld op 26-3-2020 om 09:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan de handleiding van mijn Lorus Z009-X002 niet vinden. Heb die vandaag bij de Lucardi in Venlo gekocht. Gesteld op 20-3-2020 om 15:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wie kan mij vertellen of het mogelijk is om de dag en datum in te stellen bij tijdvak 2? Gesteld op 10-12-2018 om 19:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik kan mijn horloge niet meer op de juiste datum zetten,staat nu op T2 Gesteld op 30-7-2017 om 10:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Lorus Z009 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Lorus Z009 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,43 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info