• Ik heb en lg L7. Mijn telefoon geeft aan dat het geheugen vol zit, terwijl mijn SD kaart nog ontzettend veel ruimte vrij heeft. Hoe kan ik apps automatisch naar mijn SD-kaart verplaatsen?

    Gesteld op 18-10-2014 om 15:39 in forum LG LG-P700 Optimus L7 Misbruik melden
    • Bij sommige apps (bijvoorbeeld Facebook) kan dat niet.
      Check Applicaties, klik de app open en dan staat er verplaatsen naar sd card/ verplaatsen naar telefoon. Maar vaak kan het dus niet naar sd. Geantwoord op 25-3-2015 om 23:39

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info