• Ik heb een kobo plus proefabonnement afgesloten via Bol.com. Nu zou ik daarmee kunnen inloggen op onze Kobo e-reader. Maar daarop heeft mijn vriend al een account aangemaakt op zijn naam en mailadres. Weet iemand hoe ik nu mijn boeken op de Kobo krijg?

    Gesteld op 7-5-2020 om 14:21 in forum Kobo E-Reader Misbruik melden
    • Ga naar instellingen, account en dan afmelden bij het huidige account in weer inloggen met je Bol-account. Wel even de boeken er even afhalen en op je laptop/pc zetten, die je er nu op hebt staan en niet verkregen via Bol of Kobo anders ben je ze kwijt Geantwoord op 7-5-2020 om 18:54

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info