• Ik heb een aantal ePub bestande van mijn downloads naar de kobo versleept. Kan ze in bestanden van de kobo openen, maar ze zijn niet op de reader te zien.
  Wie weet wat ik moet doen

  Gesteld op 25-3-2018 om 19:18 in forum Kobo E-Reader Misbruik melden
  • Ik heb de bestanden met meerdere boeken gekopieerd en naar de kobo overgezet.
   wordt dat misschien te veel en moet het echt één voor één? Geantwoord op 30-3-2018 om 17:19

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden
  • Dat moet wel kunnen hoor, maar je moet niet een mapje met boeken op de e-reader zetten, als je boeken in een map hebt moet je het mapje openen en dan de boeken selecteren en kopiëren naar de schijf die je computer de e-reader heeft gegeven dus bijv KOBO-reader (E:) Geantwoord op 31-3-2018 om 15:27

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info