• Als ik een nieuwe e-reader koop, hoe kunnen de oude e-boeken overgezet?

  Gesteld op 4-1-2020 om 11:50 in forum Kobo Aura H2O Misbruik melden
  • Je sluit je oude e-reader aan op je pc/laptop. Open de Kobomap die je e-reader dan op je pc maakt, selecteer de boeken, sleep de boeken naar een mapje die je op je pc hebt gemaakt, ontkoppel je e-reader, sluit de nieuwe aan en werk bovenstaande in omgekeerde volgorde af. Let op, op je e-reader geen mapjes maken, maar de boeken er zo los opzetten. Het kan zijn dat je de boeken eerst uit de mapjes moet halen voor je ze op de nieuwe e-reader kan zetten. Handiger is je boeken op Calibre te zetten en ze vandaar uit op je e-reader te zetten. Klik op deze LINK
   Als je overigens je boeken bij Bol of Kobo koopt en je logt in met een van beide acocunt komen je boeken automatisch op je e-reader.
   Geantwoord op 5-1-2020 om 10:04

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info