• Hoe kan ik een aantal ongewenste items gemakkelijk van mijn Kobo reader deleten.
    Ik weet dat het kan via Mijn Boeken, maar dat kan alleen bij het aanroepen van het item met de optie het item o.a. te verwijderen.
    dit moet op het item volledig te verwijderen 2x de verwijderhandeling uit te voeren. Bij 250 items dus 500 x een handeling uitvoeren.
    Hier ben ik dus wel een tijdje meer bezig.
    Is er een methode om ongewenste items collectief te verwijderen van het Kobo apparaat?

    Gesteld op 16-2-2021 om 12:41 in forum Kobo Aura H2O Edition 2 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info