• Als ik in een boek it en terug wil naar home, hoe doe ik dat? Moet ik dan de reader uitschakelen?

    Gesteld op 28-5-2018 om 16:22 in forum Kobo Aura H20 Misbruik melden
    • Lees de gebruiksaanwijzing gied door. Daar zit ook een oefening in om dit te doen kort e goed. Tijdens het lezen tik je op het midden vd pag. Dan vetschijnt het menu. Onet en boven het boek weer. Klil linksboven op de streepjes en je bent terug ib het menu. Je boek wordt opgeslahe . Druk op jeboek en je kunt weer door. Je kunt meer boeks tsgelijk leze . Succes. Geantwoord op 28-5-2018 om 16:28

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info