• telefoon blijft knipperen met in t scherm .. basis.. en telefoon werkt ook niet.Wat kan ik eraan doen?

  Gesteld op 6-7-2011 om 16:37 in forum KPN chicago 700s Misbruik melden
  • Wist ik het maar, Ken mijn systeem code niet, en viermaal nul werkt niet
   Wij hebben 2 toestellen en er ging iets mis nadat de telefoon al een tijdje overging en misschien mijn vrouw en ik tegelijk opnamen.
   Bellen was toen niet meer mogelijk en nadat ik alles had uitgeschakeld en weer wilde inschakelen kreeg ik problemen.

   Mijn e-mail adres : j.doyer@kpnplanet.nl Geantwoord op 19-10-2012 om 22:24

   Waardeer dit antwoord (6) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info